loader image

Zápis do školky

O zápisu

Přijímáme děti po celý školní rok, pokud není naplněna kapacita školy. Informujte se u
ředitelky školy tel. 608 304 213
Pravidelný zápis pro další školní rok probíhá dle školského zákona v termínu od 2.5. do 16.5.
K zápisu přinese zákonný zástupce dítěte do MŠ:

Pokud Vaše dítě oslaví 5. narozeniny do 31.8., musíte ho v témže roce přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Způsoby podání žádosti:

Kritéria pro přijetí dítěte

Děti jsou přijímány v tomto pořadí

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Adaptační plán

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou. Každé dítě
reaguje na takovou situaci trochu jinak. Základní podmínkou dobré spolupráce je navázání
dobrého partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry.
Cílem adaptačního plánu je vytvoření takových podmínek postupné adaptace, které
usnadní dítěti vstup do mateřské školy podle jeho individuálních potřeb.

Záměry

Poprvé ve školce

Ranní loučení

Co je dobré dodržovat

Co by mělo dítě
umět před nástupem?

Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je o jejich dítě dobře postaráno. Mateřská
škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s vámi – rodiči.
Nebojte se s námi komunikovat.

Otázky / Odpovědi

Program naší školy je nastaven tak, aby rozvíjel u dětí jejich charakter, intelekt, vlastnosti, ale i záliby.
Snažíme se jej dále zpestřovat saunováním starších dětí a předplaveckým kurzem.

Školné se v MŠ Uhelná neplatí, jen stravné.

Snažíme se zapojovat rodiče a děti do projektových odpolední a tvořivých aktivit, jako např. Den
stromů, Dýňování, Jablíčkový den,…Zveme rodiče a rodinné příslušníky na malá představení
u vánočního posezení nebo ke Dni matek.

Předškolní děti, rok před nástupem do školy spát nemusí. Odpočívají na lehátku při pravidelném čtení
pohádky. Mohou pak konat činnosti, při kterých neruší ostatní děti, které byly unavené a usnuly.

Chci přihlásit své dítě

Nabízíme Vám příjemné, téměř rodinné prostředí, optimistický pracovní kolektiv, který bude
všestranně rozvíjet osobnost Vašeho dítěte.

Máte dotaz?